DI-opinnäytetyö: Biokaasun valmistus ja struviitin saostus sian lietteestä


Biokaasun valmistus ja struviitin saostus sian lietteestäAgris-hankkeessa on valmistunut DI-opinnäytetyö sian lietelannan struviittikiteytyksestä. Työssä tutkittiin fosforin talteenottoa struviittikiteytyksen avulla biokaasulaitoksessa käsitellyn sian lietelannan nestejakeesta. Vertailua tehtiin myös raakalannasta erotettuun nestejakeeseen. Parhaimmillaan yli 90 %fosforista saatiin
saostettua, mutta erottuvat kiteet olivat hyvin pieniä, ja niiden erottaminen puhtaana struviittina hyvin haasteellista.

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan
luettavissa täällä https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/26810